KdMax Archiline

NAJLEPSZY PROGRAM DLA KONSTRUKTORA

Większa wydajność, optymalizacja kosztów, a także dążenie do pełnej automatyzacji procesu projektowania to najważniejsze cechy, jakie powinny być efektem użytkowania odpowiedniego programu. Przykładem holistycznego narzędzia, spełniającego m.in. zasady zbrojenia elementów żelbetowych jest SCIA Engineer.

Program do obliczeń i analizy konstrukcji powinien pozwalać na automatyzację poszczególnych zadań, sprawiając, że pewne powtarzalne czynności będę wykonywane dużo szybciej i mniejszym nakładem pracy i środków finansowych. Aktualnie wszystkie skomplikowane procesy takie jak zbrojenia elementów żelbetowych, a także wszystkie operacje wykonywane na konstrukcjach, dzięki rozwojowi technologii można wykonywać dużo szybciej i skuteczniej. Sytuacja ta ma ogromne odzwierciedlenie we wzroście efektywności.

Następną kwestią jest wysoka precyzja – to niezbędny element, który świadczyć będzie od skuteczności danego oprogramowania. W budownictwie nie ma miejsca na pomyłki, a wszelkie zmiany muszą być wprowadzane dynamicznie. Ryzyko wystąpienia wszystkich błędów i pomyłek należy wyeliminować na etapie projektowym.

Programy do obliczeń konstrukcji budowlanych obsługujące technologię BIM stanowią teraz zdecydowaną większość wśród wszystkich rozwiązań, jakie dostępne są na rynku. Ogromne możliwości, jakie daje modelowanie informacji o budownictwie zachęca architektów, inżynierów czy konstruktorów do poznawania nowych rozwiązań. Zarówno zasady zbrojenia elementów żelbetowych, jak i innych części składowych realizacji muszę występować w synergii.

BIM to technologia, która wymaga odpowiednich narzędzi, ponieważ sama w sobie nie jest skończonym rozwiązaniem technicznym. Potrzebny jest dobry program do obliczeń konstrukcji, który umożliwia swobodną wymianę danych i współpracę zespołów reprezentowanych przez różnych ekspertów.

Program SCIA Engineering https://www.scia.com.pl/ jest narzędziem wykorzystującym technologię BIM, które jest coraz częstszym wyborem wśród szerszego grona użytkowników. Umożliwia modelowanie, analizę, projektowanie i opracowanie wyników, a to wszystko w jednym programie.