KdMax Archiline

Modelowanie BIM

Modelowanie informacji o budynku to koncepcja, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. Jako główną korzyść płynącą z tego podejścia wymienić można chociażby przywrócenie właściwego znaczenia procesowi komunikacyjnemu.

BIM umożliwia nieprzerwany i szybki dostęp do informacji o projekcie, jego cenie i czasie realizacji. Upraszcza także sam proces projektowy, poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym rozmaitych wariantów i schematów, a w efekcie dokonania wyboru tego najbardziej optymalnego. Rezultaty badań są konstruktywne i miarodajne dzięki coraz lepszemu oddaniu rzeczywistości poprzez jeden cyfrowy model. Tak powstały model może być wykorzystywany jako baza do dokonywania decyzji projektowych, gromadzenia całościowej dokumentacji budowlanej, szacowania kosztów i potencjalnych zysków płynących z inwestycji. BIM może być wykorzystywane na wszystkich etapach realizacji – od momentu pozyskania lokalizacji, aż do oddania jej do użytku i sprawowania nad nią nadzoru.

Praca na jednym schemacie i modelu sprawia, że wykonawcy uczestniczący w procesie projektowania, zarządzania budową, a także ci sprawujący kontrolę nad budynkiem są w stanie znacznie zwiększyć swoją wydajność i zniwelować liczbę błędów powstających w całym procesie projektowym. Cyfrowy zapis informacji o budynku w zestawieniu z nowoczesną technologią parametrycznego modelowania definitywnie dają lepsze rezultaty niż w przypadku tradycyjnego podejścia do projektowania budynków.

Podejście oparte na modelowaniu informacji o budynku BIM https://allbim.pl/ pomaga w planowaniu i wizualizacji budynków, które mogą być dużo bardziej ergonomiczne. Zastosowanie tego podejścia pozwala także na oszacowanie tego, jak w przyszłości będzie wyglądać i funkcjonować budynek. BIM umożliwia zgromadzenie danych dotyczących trzech głównych faz życia budynku, co w dużej mierze pozwala na wdrożenie projektowania zrównoważonego.